Вуна

Вуна се оцењује по дужини и дебљини влакна и по растегљивости. Најфинију вуну даје мерино овца. Што је вуна тања, лакше се преде а пређа је јача. Растегљивост и еластичност  вуне су посебно важни, што ћемо проверити ако је стиснемо шаком а не изгужва се, него се, кад отворимо шаку, врати у пређашњи положај.

Ч о ј а је густо ткање гребасте вуне за војничка одела, покриваче и ћебад.

К а м г а р н и   ш е в и о т су за мушка и женска одела, од чешљане вуне.

Л и с т е р и   к р е п су за лагана одела.

Зимски капути израђују се од двоструког ткања .