Кројење мушке кошуље

За мушку кошуљу са дугим рукавима, средње величине, потребно је 3 м платна. Одређујемо меру обима врата, плећа, ширину груди и дужину рукава. На слици видимо како се кроји предњи део, по целој дужини отворене кошуље.

Вертикални правац тачкица на предњем делу, уз ивицу тканине означава ширину руба, који је на левој страни причвршћен рупицама а на десној дугмићима. Од средине руба према крају предњег дела измеримо повину ширине груди, додамо два цм за шав и означимо изрз за рукаве. Леђа на мушкој кошуљи обично се кроје за  3 цм краћа од предњег дела. Осим предњег и стражњег дела, рукаве и оплећницу, оковратник ошивицу и манжетне кројимо по дужини тканине.

Рукав треба да има два шава:  коси, којим је састављен и преко лакта, који рукаву даје трајност. Режемо тканину у дужини рукава, раширимо и од горње средине десно а од доње на лево измеримо по 4 цм. Добијену косу црту прорежемо. Равни крај подврнемо према косом толико да читава ширина горњег дела рукава износи 28 цм, на горњем 12 а на доњем 3 цм, што значи да од тканине траба одрежети још једну дужину рукава у ширини од 15 цм. На том комаду тканине измеримо 3 цм на доњем а 12 на горњем и прережемо. Десни цртеж готовог рукава показује нам да је двошавом саставњен  прво раван крај с равним. Када израдимо распор, саставимо и коси шав рукава.

Оплећница мушке кошуље не сме бити тесна, увек је кројимо од двоструког платна. Ширини леђа додајемо два до три центиметра за широки двошав којим се рукав саставља са кошуљом, 12 цм широко одрезано платно сложимо двоструко и кројимо оплећницу како је показанона слици.

Оковратник. За спољни део оковратника узимамо меру тачног обима врата, којем додајемо за шав 1 цм, и 3-4 цм за продужени део вршка оковратника. Кројимо га од двоструке, а често и од троструке тканине.

Ошивица. За ошивицу (доњи део оковратника) мери се такође обим врата плус 1 цм за шав плус 3 цм за рупицу и дугме. Кроји се од пет центиметара широке, троструке, по дужини сложене одрезане тканине. Најпре се сашије спољни део оковратника и пришије за ошивицу. Готов оковратник пришије се на кошуљу, а кад нигде не затеже прошије машински.

Манжетне као и остале делове мушке кошуље кројимо по дужини од тростуког плана.  На 3 цм широком рубу леве стране предњег дела израђују се рупице, а на десној пришивамо малена дугмета од седефа.