Кројење рукава

Само с добро скројеним рукавом код ушивања нећемо имати проблема.

На слици је широким цртама означено како се узима мера за рукав. Дужина рукава се мери са унутрашње стране руке, затим обим мишице и обим лакта.

Читаву дужину тканине за рукав одредићемо тако што измереној дужини унутрашњег дела руке додамо за куглу (горњи део рукава) 16 цм а обим мишице повећевамо за 4 цм, што ће нам одредити ширину тканине за рукав.

 

 

У нацртаном правоугаонику означимо доњу дужину рукава, затим на горњој водоравној црти радом бележимо тачке, кроз које ћемо повући окомице. Помоћу њих се црта облик горњег краја рукава, како нам иста слика показује. За уски рукав на доњем крају не оставља се читава ширина, а по потреби означимо ушивак и на лакту.

Шав рукава пришива се 4-5 цм даље од шава блузе према предњем делу, али се шав рукава може пришити и тачно уз шав блузе.